Sökresultat för bergmann*:


Armatur monterad på Bergmannsrör, 4 meter upp på en takbjälke på vinden i ett flerfamiljshus byggt 1917 (kvarteret Lothar, Västerås). Troligen installerad under 1930-talet (S-märkt). Vi närmar oss de vanliga
Från vagglampa antik.htm

"Som hittad", installerad i ett flerfamiljshus byggt 1917, ansluten med OVIR-ledning i infällt Bergmannsrör.
Den satt och gömde sig i ett hörn som troligen utgjort WC.
Från platlamphallare.htm

Modell med införingar för både "knoppledning" och Bergmannsrör (troligen)
Från platlamphallare.htm

Fotnot: Installationerna var gjorda med OVIR-kabel i infällda Bergmanns-rör (delvis räddat)
Från trapplampa.htm

RLM Dome-armatur av okänt märke över ställverksfacken på övervåningen i Frykfors kraftverk, rivet 2009 (enligt uppgift tillvaratagna). När kraftverket byggdes 1907, installerades lågt hängande skomakarlampor, vilka snart byttes till dessa dome-skärmar, troligen under 1920-talet. Obs upphängningsbygel med sprint genom porslinstrissa, prydligt lindad kabel i Bergmannsrör.
Från rlm dome armatur.htm
5 träffar.

Sökmotor © 2004 John Eklund