Sökresultat för lampa or armatur:


Modern Ljusteknik s88: Disco djup- bredstrålig armatur

Från gatuarmatur asea 3979.htm

En snarlik armatur skymtar på dessa bilder tagna under tidigt 1950-tal (små förstorade utsnitt ur stora panoramabilder). Stolparna stod där redan under tidigt 1930-tal. Har ej kunnat fastställa om armaturerna då var de samma. En form av lykta förekom också på samma sorts smidda jugend-arm.
Från vagbelysning siemens l32 batesstolpe.htm

Föredömlig replika i samma stil som armaturer före 1940-talet, med en trogenhet som går på djupet: ljuskällan är vertikalt monterad till skillnad mot många andra fall av "nygamla" armaturer som mest brukar utgöra skal för en modern armatur. En detalj som skiljer från original är kabelinföringen som här djärvt riktats uppåt. Något som är otänkbart på en gammal armatur där man skulle ha utformat en böjd droppnäsa. Uppenbarligen skyddar den moderna kabelmuffen fullgott mot nederbörd (anser man). (Stockholm, foto 2003)
Från vagbelysning siemens l32 batesstolpe.htm

Från tidig hg armatur.htm

Armatur och byggnad i symbios. Intressant hur man anslutit en lampa "externt" genom att dra kabel från en annan och borra hål i takdosan. Måste ha varit svårt läge.
Från verkstadslampa glas.htm

ASEAs "standard-armatur"

Annons i ASEAs Tidning nr 3, mars 1935 - den tidigaste förekomst jag hittat. Redan då var den alltså "standard-armatur".
Från verkstadslampa glas.htm

Skandia ytterarm SU 426 med 36 cm diameter SEW-armatur (SEW 361?) - glödljusarmatur med emaljerad plåtskärm och svängd svanhals på trästolpe. Detta ex. kantade vägen till en kraftstation i Medelpad. Kraftverket byggdes c:a 1939-1942, därav datering. Man kan tänka sig att vägbelysningen tillkom i slutskedet, dvs. 1942. Byttes mot opersonliga gatuarmaturer i tunnplåt med plastlock på 1980-talet. Ett fåtal exemplar finns än så länge bevarade i kraftverksmaskinistens dödsbo samt en i mitt elektriska museum.
Från gatlykta 1930tal tratt.htm

Skandia ytterarm UDU 350 + armatur SEW 301. Den enda armatur från c:a 1942 som sparades vid utbytet under mitten av 1980-talet vid en vägkorsning i närheten av ett kraftverk. Dessa stolpar kantade grusvägen över kraftverksdammen och matades då med blankledning. Armaturerna var försedda med glasskärm. Blåsiga dagar kunde man höra dem klinga i vinden! Ljusutbytet (200 W glödljus) var mer "mysigt" än effektivt. Ett minne är hur jag som barn fann en nedfallen glödlampa som landat mjukt i vegetationen och fortfarande fungerade. Den hade uppenbarligen skruvat ur sig själv av skakningar när det blåste snålt. Denna sista originalarmatur strålade oförtrutet (med glödljuset ersatt med natriumlampa) ända till 2015 när den osentimentalt ersattes av en modern armatur utan personlighet.
Från gatlykta 1930tal tratt.htm

Trästolpsbelysning vid Hölleforsen (1949), med förenklad arm gentemot de decenniet tidigare använda motsvarigheterna. Blankledning på isolatorer (även den närmaste vilket knappt syns i bilden) men driften verkar ha bytts till isolerad ledning, troligen på 80-talet. En liknande Luxal-armatur förekom under 1950-talet och ev. så sent som 1970-talet, något mindre konkav (mer rakt konisk) och tillverkad av mjuk (lättvandaliserad) olackerad lättmetall/aluminium - till skillnad mot armaturen i bild, som verkar vara genuin emaljerad SEW.
Från gatlykta 1930tal tratt.htm

Väggmonterad motsvarighet: Elektroskandia VDU 321 - ytterarm med väggfäste och armatur SEW 301. Väggdosan brukar här vara märkt "PATENT" = Skandias patent nr 61224. Kopplingsplinten i dosan verkar vara märkt med Gustavsberg:s logo (ankaret). Det gäller dock bara porslinet.
Från gatlykta 1930tal tratt.htm

"Tratt"-armaturen infälld under ett utdraget kapelltak. Man monterade dem även på motsvarande sätt hängande, även med glasskärm.
Från vagbelysning engelskaparken.htm

Stockholms Elektricitetsverk:s Modell 1913 ritad av Gustaf de Frumerie. Stående vid Uppsala universitet, med mindre vanlig variant av skärmen som här har fäste i form av tre skruvar för glas- eller plastskärm med passande fläns. Det kan röra sig om en s. k. Luxal-armatur i aluminium från 1950-talet. Stolparna är av allt att döma 1920-tals-original (fotens mönster och rörbussningen vid skärmen).
Från vagbelysning engelskaparken.htm

ASEA-armatur som benämndes som "standard-armatur" i ASEAs Tidning redan 1935. Se
Från travers.htm

1950/1960-tal
Högre kraftiga stolpar med vad som verkar vara en nära släkting till föregående armatur. Misstanken är att armaturen är avsedd för tak/väggmontage men här monterats på någon konverteringsmodul. Stolpen är av ovanlig modell, osedvanligt tjock i nederdelen och smalnar av där den sticks ned i det markplanterade röret.
Från gatlykta Jstolpe elbe.htm

Vid utbytet blev en enstaka illa åtgången lampa kvar stående undanskymd på en liten jordväg. Den står precis där mina förväntningar var som störst att hitta en bortglömd stolpe.
Från gatlykta Jstolpe elbe.htm

På en gata med 1920-tals(?)-villor:
 • ASEAs "mindre järnkon" med cylindrisk lilatonad glasskärm + emaljerad plåtskärm
 • ASEAs "standard-armatur" med välvd lilatonad glasskärm
  Från vagbelysning jarnkon.htm

 • På en gata i ett 1940-/1950-talsområde:1
 • 5 st ASEAs "mindre järnkon" med cylindrisk lilatonad glasskärm + emaljerad plåtskärm
 • 4 st ASEAs "standard-armatur" med välvd plastskärm
  Notera ovanligt fundament med stolpen fastgjuten i rektangulär cementkloss.
  Från vagbelysning jarnkon.htm

 • Helsidesannons i ASEAs Tidning nr 1-2 1946 för motsvarande armatur försedd med mindre vanlig glasskärm á la "vinkupa" och större flack plåtskärm - den kombination som användes i ASEA:s Örjan-verkstäder på Hammarby i Västerås där små motorer tillverkades. Armaturen förekom 1937 vilket är klarlagt genom en gammal filmsekvens från Västmanlands Regemente, Viksäng, och många Västerås-gatubilder från 1930-talet.
  Från vagbelysning kyrkbacken.htm

  Armatur med "bakvänd" plåtskärm förekommer då och då på landsbygden, främst på bostadshus. Spontant verkar skärmen vara felvänd men armaturen är avsedd att se ut så här, kanske för att sprida ljuset brett. Den förekommer bl a i ASEAs katalog över installationsmateriel. (Jag har också sett den för ofta i denna skepnad, över stora delar av Sverige. Det skiljer 40 mil mellan dessa båda bilder.)
  Från vagglampa antik.htm

  Armatur i porslin resp. metall utan emaljskärm, med "lagårdskupa".
  Se även
  Från vagglampa antik.htm

  Armatur monterad direkt på pansarrör, 1920-/ tidigt 1930-tal. Kupan ny?
  Från vagglampa antik.htm

  Armatur monterad på Bergmannsrör, 4 meter upp på en takbjälke på vinden i ett flerfamiljshus byggt 1917 (kvarteret Lothar, Västerås). Troligen installerad under 1930-talet (S-märkt). Vi närmar oss de vanliga
  Från vagglampa antik.htm

  Armaturen här verkar vara en 1910-tals-modell, sannolikt en gatubelysningsrefraktor från Holophane. Snarlik armatur (med synbarligen identiskt refraktorglas) förekommer i katalogen Kungslampan och rationell elektrisk belysning från Elektraverken AB 1927. Armatur med synbarligen alla detaljer överensstämmande förekom både i linhängande läge (fotografi från sent 1920-tal) och monterad i lyra vid järnvägen.
  Från vagglampa antik.htm

  Blå indikatorlampa från järnvägen, c:a 1950-1960-tal.
  Från lampor.htm

  Klassisk 1920- / 1930-tals-armatur, idag sällsynt i original.
  Från kallarlampa.htm

  Ovanlig företeelse: vinklad "källarlampa" i lättmetall med plåtskärm och öppen plast(?)skärm. En armatur som lyckas befinna sig i gränslandet mellan 90 vinklade klotlampor för bostadsmiljö och större industribelysning. Knappast upphetsande antikt men rätt ovanligt.
  Från kallarlampa.htm

  Armatur längs snedhissen vid
  Från stolparmatur elektroskandia sem312.htm

  Från sillre.htm

  Päronformad kupa typisk för 1950-talet med praktiskt bottenhål för lampbyte. I Ljuskulturs broschyr "God belysning i skolan" från 1954 rekommenderas just denna modell. Det är tydligt att rådet hörsammats - denna armatur hängde nämligen i korridorerna på Skallbergsskolan, Västerås, som togs i bruk 1955. Exemplaret på bilden är troligen det enda exemplaret som tagits tillvara (jag var elev där då de byttes 1985).
  Från pendelarmaturer.htm

  Från vänster till höger, överst:
 • Tvinnad textilkabel med naken lamphållare, takdosa för kuhlo-installation, nyinstallerad c:a 1939.
 • Två exemplar av ASEA:s variant med verktygslöst fäste (notera permanent anslutning med "sockerbit" i porslin), nyinstallerade c:a 1939.
 • Annat okänt märke med vanlig klämskruv för kalotten.
 • Armatur för glasskiva/"skålkupa" med hål i botten, två lampor.
  Nedtill i bilden:
 • Modell för kupa med fläns (tre skruvar).
 • "Vanlig" modell med luftkanaler.
  Från pendelarmaturer.htm

 • Från tillberga omformarstation.htm

  Från jarnvagsbelysning.htm

  Stolpar som troligen sattes upp under andra världskriget. Armatur med djup reflektor underlättar mörkläggning. Modellen dominerar i Fagersta, kanske pga ortens strategiskt viktiga läge med tanke på stålindustrin. Förekommer även i Flen längs Västra Stambanan som var den tidigaste sträcka som elektrifierades (1925).
  Från jarnvagsbelysning.htm

  GEBE-armaturer från Sieverts Kabelverk vid museijärnvägen vid gamla Uppsala Östra station (1950-tal?). Skrotat under stationsområdets ombyggnad 2007/2008.
  Från jarnvagsbelysning.htm

  Härligt rostiga stolpar på gammalt spår på en liten Norrländsk ort. Meterhög vegetation under utliggarna... Äldre modell av armatur med kvicksilverlampa. (1950-1960-tal)
  Från jarnvagsbelysning.htm

  Kopparplåt med lilatonad glasskärm.
  Kåpan överst har luftkanaler.
  Fästet för glaset är nedfällbart, med saxsprintar

  Från jarnvagsbelysning.htm

  Vänster: Bangårdslyra med troligen ASEAs standard-armatur för glödljus (Krylbo). Höger: Cebe bangårdsarmatur med cylindrisk glasskärm på stolpe, 1940-tal (Söderhamn). (Säkringsdosa Elektroskandia typ SSB-2125, 500 V, 25 A, själva stolpen ev. Kockums). Stolpens lutning beror inte på kameran...
  Från jarnvagsbelysning.htm

  Denna trasiga armatur i emaljerad plåt, från tidigt 1900-tal, slängd i ett uthus i ett bruksmuseum, erbjuder chans till jämförelse - konceptet med det höga lamphuset och flänsen för lufthålen har levt kvar i armaturerna ovan. (Intressant detalj: E40 -> E27-omvandling med iskruvad plugg.)
  Från jarnvagsbelysning.htm

  Från jarnvagsbelysning.htm

  Från jarnvagsbelysning.htm

  Nedfällbar väggarm från Elektroskandia, 1930-tal, med SEW-armatur på en av sjöbodarna i Hudiksvall.
  Från elektroskandia nedfallbar stolparm.htm

  Fina replikor av armaturerna som satt i Stockholms Centralstations "nya" vänthall, uppförd vid ombyggnationen 1925-1927. De satt även i väntsalarna på flertalet landsortsstationer, ofta i form av en enda armatur mitt i taket. Finns några kvar idag? Tipsa!
  Från luzette.htm

  Armatur av 1910-1920-talsmodell

  Från kvarnsvedjan.htm

  Från rlm dome armatur.htm

  Från rlm dome armatur.htm

  Från rlm dome armatur.htm

  Från rlm dome armatur.htm

  Från rlm dome armatur.htm

  RLM Dome-armatur av okänt märke över ställverksfacken på övervåningen i Frykfors kraftverk, rivet 2009 (enligt uppgift tillvaratagna). När kraftverket byggdes 1907, installerades lågt hängande skomakarlampor, vilka snart byttes till dessa dome-skärmar, troligen under 1920-talet. Obs upphängningsbygel med sprint genom porslinstrissa, prydligt lindad kabel i Bergmannsrör.
  Från rlm dome armatur.htm

  Efterföljare (ASEA / Skandia), 1930- eller 1940-tal
  Från rlm dome armatur.htm

  Från viktoriabelysning.htm

  Från viktoriabelysning.htm

  Från viktoriabelysning.htm

  Lustig syn: en reflektorlampa i taket har lossnat ur armaturen och hänger riskabelt i en skör tråd...
  Från fagerstabruk.htm

  Från bilder.htm

  Från bilder.htm

  Från bilder.htm

  Gebe-armatur (Sieverts Kabelverk)
  Från bilder.htm

  Bakom skymtar en liknande armatur av annat märke, även den med glasreflektor.
  Från xrayreflektor.htm

  Från trad armatur.htm

  En fridfull skogsglänta... Men är det inte något som "sticker ut" på bilderna?
  Från trad armatur.htm

  Fastväxt Sievert GEBE-armatur. Notera grenen som växt genom gallret efter att vandaler krossat glaset!
  Från trad armatur.htm

  ASEA Triplex-armatur
  Från industriminnen.htm

  2000 W-lampa
  Från materiel.htm

  En elcentral som jag beställt byte av. Tyvärr grönmålad av en lokal förmåga. Ovanför centralen sitter en eltemperator, gissningsvis 1938-1940 nånting med fin ASEA motor. Klarar sig nog från tippen, motorn i alla fall. (Notera istapparna, värmesystemet hade frusit). Både skylt och armatur (med intakt glaskupa givetvis) kommer dock att sparas. Den ska byggas om till kvicksilverlampa och sedan upp som ledljus igen.
  Från materiel.htm

  Från ramnasbruk.htm

  Från ramnasbruk.htm

  Överst: Kuhlo-dosa av okänd tillverkare med logo bestående av "triangel med blixtar från hörnen", även isärtagen. Nyinstallerade c:a 1939. Nederst: Takdosa för hängande lampa i tygledning, isär. Se samma sort monterad till vänster:
  Från kopplingsdosor.htm

  Från elcentral.htm

  Från elskrot.htm

  Den ursprungliga belysningen med katalognr 6504 i ASEAs katalog över installationsmateriel 1909, båglampsarm för vägg med krok (för sparbåglampa).
  Från vesterkvarn.htm

  Armatur 1 (klicka för en annan vinkel)
  Från verkstadsvaggarmatur glas.htm

  Armatur 2 med mindre glasskärm
  Från verkstadsvaggarmatur glas.htm

  Från uppfinningarnas bok1927.htm
  74 träffar.

  Sökmotor © 2004 John Eklund