Introduktion
Teknisk beskrivning
Bilder

Ångmaskinen från Forneby såg

Bilder

Foto: John Eklund
(Bilderna öppnas i popup-fönster, stäng genom att klicka var som helst på bilden.)

Bengt Anderssons uppmätningsritningar:

Alternativ: alla på en gång

Exteriör:

Alternativ: alla på en gångÅngmaskinen:

Alternativ: alla på en gångManometrar och centralsmörjning


Mollerups-lubrikator för smörjning av cylindrarna

Vevstakarna ansluter till axeln. Varje vevsläng är försedd med motvikter.

Högtryckscylinderns vevstake. I bakrunden högtrycksslidstången och svänghjulet med regleringsmekanism

Lågtryckscylindern driver även kondensorns pumpar med en balans (hävstång)


En elegant stege

På golvet kylvattenkranar till kondensorn


Kondensorn med kolvpumpar

Kondensorns kolvpumpar drivs med en balans från lågtryckscylindern

Smörjning av pumpkolvarna med dropprör

"Topplock". Högtryckscylindern
har mindre diameter. På väggen i bakgrunden skåp med spänningsregulator.

Svänghjul

Svänghjulet har en mekanism för manuell baxning

Svänghjulet har även integrerad centrifugalregulator

Axeln går vidare genom väggen till det angränsande generatorrummet.

Antik pelarborrmaskinEtt sidostycke (Foto: Bengt Andersson)

Generatorn:

Alternativ: generator + panna + ställverk - alla på en gång

3-fasgenerator med
magnetiseringsmaskin
på samma axel

Generatorn drevs med kilremmar

3-fasgeneratorns märkplåt

Magnetiseringsmaskinens märkplåt

Pannan:

Alternativ: generator + panna + ställverk - alla på en gång


Pannglas och manometer

Inspektionsluckor till tuberna

Bränsle- och sotluckor

Gången till pannrummet
sedd från maskinrummet

Skjutdörr med spegelmotiv och spröjsat fönster (Foto: Bengt Andersson)

Ställverk / transformatorrum:

Alternativ: generator + panna + ställverk - alla på en gång
Sågen:

Alternativ: alla på en gång
Två linhjul c:a 1,5 m diameter,
har troligen hört till den gamla
direktdriften av sågen

Gebe-armatur (Sieverts Kabelverk)
Atlas-Copco kompressor
(sisådär 50 år nyare än
Atlas-ångmaskinen)

Övertäckning:

Alternativ: övertäckning + rivning - alla på en gång

Byggnadsställning restes kring maskinen, varpå maskinen täcktes med plankor och plåtskivor.
John håller ställningen...
(Foto: Bengt Andersson)


Rivning:

Alternativ: övertäckning + rivning - alla på en gång

Och huset revs - till att börja med själva sågen av trä. Kvar blev de murade maskinrummen.


Friläggning:

Alternativ: alla på en gång

Och skorsten stöp... men inte riktigt än. Efter rivningen stod maskinen kvar i ensamt majestät på vad som liknade en krigsskådeplats.

Pelarborrmaskinens
motor. Aj då...

Avtäckningen visar
att maskinen klarat sig
utan en skråma.

Det märks att Bengt
är från Bohuslän...


Lars lägger på en rem...
eller snarare av.

Lars-Eric filar på detaljerna

Liksom Karl Axel


Första lyftförsöket:

Alternativ: alla på en gång

Vid första lyftförsöket visade det sig att ångmaskinen hade sugit fast ordentligt i betongen. Vi fick nöja oss med "småsakerna".

Lyft i 30 ton - och den rör sig inte en millimeter!


Stora linhjulet vägde 1,8 ton.
Noteras kan att man
sparade på material
redan på 1910-talet
(obs underredet).

Vi slapp kapa remmarna.
Borrmaskinen hade blivit
knäckt och lämnades tyvärr därhän.


Betongbilning:

Alternativ: alla på en gång

Ytterligare arbete krävdes för att lossa maskinen från betongfundamentet.(Foto: Lars Jerregård)

Maskinen provlyftes med
domkrafter för att se
om den släppt.

Ur oljetråget sticker
oljerören fram

Transporten:

Alternativ: alla på en gång

(Inga bilder finns på lyftet när ångmaskinen ställdes på släpet)Oljetråget går ned
ett par dm under
fundamentets ram.

Kan de små träklossarna
verkligen ligga stilla?Hmm...

En centimeters utrymme
saknades varför generatorn
fick pallas upp för att få plats.

Och så bär det iväg
i solnedgångenTight bropassage

Det gick vägen,
som förutsett.

John slår ett slag
för teknikhistorien

Upplösningen är en
spännnade tilldragelse

Här ska maskinen stå.
Vi hade förberett ett
fundament av slipers.

(Foto: Anette Berglinn)

Stolta och nöjda (Foto: Anette Berglinn)