Forsby kraftverk 1926-2005

Byggt 1925-1926 av Forsby Elektriska AB. Har senare drivits av Storviks Kraft, senare Gävle Energi. Kraftverket började byggas 1925, med ett aggregat. Ett andra aggregat installerades året efter.1

Maskinhall med vidbyggd ställverksdel med dubbelt kopplat sadeltak. Arkitektoniskt sparsmakad byggnad från tiden just innan funktionalismen slog igenom. Att man sparat in på estetiken beror antagligen på avsaknad av närliggande bebyggelse vid byggnadstiden.

Vertikalaxlade matarförsedda generatorer från ASEA och Luth & Rosén.

Även marmortavlorna finns kvar, obetydligt förändrade sedan uppförandet.

Ett av alltför få exempel där den ursprungliga belysningsinstallationen finns kvar vid sidan av de moderna lysrören. I det här fallet av enklaste slag - nakna glödlampor hängande i kort sladdstump från en takdosa - vilket gör den än mer sällsynt med tanke på dess otidsenlighet.

Kraftverket revs under sommar-höst 2005. Allt värt att bevara har enligt uppgift tillvaratagits - generatorer, turbiner, instrumenttavlor, takbelysning, lågspänningsinstallationer.

Länk till Gefle Dagblad 26 juli 2005: Kraftverkets sista ögonblick

I korthet:

Byggherre: Forsby El. AB
Generatorer: ASEA + Luth & Rosén, 5 kV, 250 kVA, 300 rpm, matarförsedda
G1: Luth & Rosén typ F1405, matare typ BM200 0,55-4,6 kW
G2: ASEA typ GA137, likriktarmatare ASEA (monterad 1976)
Effekt: 400 kW
Tillverkare turbiner + regulatorer: KMW - Verkstaden, Kristinehamn.
Turbintyp: Kaplan.
Fallhöjd: 4 m
Intag: Spettluckor
Belysning: Nakna glödlampor i sladdstump från takdosa i mässing
Travers: Halmstads Nya Verkstads AB
Vattendrag: Testeboån
Ägare: Gävle Energi

Maskindokument, Gävle Energi 1990

Allmänt:

Forsby kraftverk är beläget ca. 5 km från Testeboåns utlopp i havet vid Gävle.

Kraftverket byggdes år 1926-27 och har därefter renoverats vid olika tillfällen:
Dammrenovering år 1959-60.
Anpassning till fjärrkontroll samt utbyte av reläskyddsutrustning år 1979.

Hydrologiska uppgifter:

Högsta högvattenföring160 m3/s
Medelhögvattenföring65 m3/s
Medelvattenföring11,5 m3/s
Vattenföring 50% varaktighet7,5 m3/s
Vattenföring 75% varaktighet4,5 m3/s
Medellågvattenföring3,4 m3/s
Lägsta lågvattenföring1,2 m3/s
Avrinningsområde1095 km2
Sjöandel6 %
Fallhöjd3,9 m

Aggregatdata:

Installerad generatoreffekt 2*250 kVA.
Utbyggnadsvattenmängd tot. c:a 16 m3/s.
Energiårsproduktion c:a 1600 MWh.

Dammanläggning

Dammanläggningen har 5 st. utskov, avstängda med horisontala träsättar utom utskov 2, som är försett med spettluckor.

Mot vänster strand finns en laxtrappa i trä. Uppskattad normal vattenföring i trappan c:a 0,3 m3/s.

Uppskattad avbördning vid Vy=16,78 är 137 m3/s.
D:o vid Vy=17,78 är 294 m3/s.

Utöver denna avbördningsmöjlighet tillkommer ett mindre tillskott genom isutskov i vänstra intagsväggen samt genom laxtrappan.

Turbiner:

Turbinerna är av typ fullkaplan med radiell inströmning i öppen sump.
Regulatorer typ V2 från år 1925 resp. 1926. Leverantör KMW.

Generatorer:

Synkrongeneratorer 250 kVA, 5000 V, 300 v/m.
G1: fabr. Luth & Rosén typ F1405.
Matare typ BM200 0,55-4,6 kW.

G2: fabr. ASEA typ GA137.
Likriktarmatare fabr. ASEA (monterad 1976).

Aggr. transf.

Gemensam transformator för de båda aggregaten. Fabr. transf. fabriken Linköping (1954), 600 kVA 5000 / 10000 V, uk=4,7 %.
Lokaltransf. fabr. ASEA 100 kVA.

Reläskydd:

3 st. överströmsskydd G1-G2-aggr.transf.
 typ RIDA 4-10A 0,2-6 s.

1 st max.-min.sp.skydd 5 kV.
 2 st RREG 2574 40-120 V
 1 st RRKN 1307 1-10 s.

1 st nollp.sp.skydd 5 kV.
 1 st RREL 25-50 V
 1 st RRKH2 1-6 s.

LS-utrustning: Blybatteri 110 V med laddningslikriktare.

Fotnoter:

1. Vattenkraftutbyggnaderna i Sverige under år 1926 (Forsby är nr 22 i skriften)