Järnfallets kraftverk

Byggt 1906 av Iggesunds Bruk, som ännu driver kraftverket. Vackert, välbevarat, blocklikt utsträckt maskinhus i gulputsat tegel med spröjsade fönster och blinderingar med rundbågemotiv, plant tak. Generatorhall med tre horisontalaxlade diagonalt monterade aggregat. Nitad ståltub fördelar vattnet till den trånga turbinhallens tre cylindriska tryckskåp.

Numera kör man mestadels bara ett aggregat pga vattenbrist. Pga slitna löphjul är kraftverkets framtid osäker.

Generatorer: G1-G2: Förenade Elektriska (FEA) "System Clayton": 20-polig, 1730 V, 600 kVA, 200 A, 300 rpm, separat matning
Troligen konstruerade av Aubrey Clayton vid Clayton-Unger (Adolf Ungers Industri AB, Arbrå) - företaget förvärvades av FEA 1906. (Källa: Bengt Spade: De Svenska Vattenkraftverken - teknik under hundra år, 1999)
G3: Luth & Rosén: Matarförsedd 3-fas 1750 V 50 Hz, 1500 kW, 495 A, 300 rpm
Total effekt: 2460 kW vid cos phi 0,8
Hydraulisk turbinreglering, G3 har även direktkopplad justeringsratt (troligen två motställda löphjul)
Belysning/lågspänningsinstallationer: originalen finns ej kvar.
Vattendrag: Delångersån
Ägare: Iggesunds Bruk