Kraftverkskojan vid Kilen (1910-tal)

Det var en gång en gård i skogen. På gården bodde en farbror med sin hund. Han lär ha varit något av en eremit men var händig och klyftig, med en skaparkraft utöver det vanliga. Han hade rykte om sig att bl a vara en duktig mekaniker, och det hände att folk i trakten lämnade in sina trasiga klockor för service. Eget kraftverk hade han, och eget sågverk. Han var nog självförsörjande på det stora hela.

På den här tiden - 1910-1920-talet - pågick landsbygdselektrifieringen för fullt. Runt om i landet byggdes små bykraftverk för de närmaste gårdarna. Men elkraften nådde inte överallt. Det här var dock en driftig herre, en pionjär. Han ville inte vänta utan tog saken i egna händer och byggde sig ett eget kraftverk i en timmerkoja vid en skogsbäck ett par hundra meter från gården, lika avancerat som andelsföreningarnas och byalagens byggen, med centrifugalregulator för jämn utspänning. Det var kristid, så han fick använda järnledning pga kopparbristen. Över stock och sten gick ledningen, tvärs genom skogen. Någon väg fanns inte, inte ens en stig. Sannolikt fick han transportera utrustningen vattenvägen. Envis var han nog.

Men nu är han borta sedan länge. Åkern vildvuxen. Slåttermaskinen och lastbilen står kvar där han ställde undan dem. Bostadshuset stod tills det revs och flyttades under 1990-talet. Kvar står några ekonomibyggnader i förfall, som ett monument över alltings förgänglighet. Flera är bara brädhögar.

Och följer man ledningen, kan man än idag hitta kraftverket där bortanför skogen. Det har blivit ett oplanerat museum. Men det är bara en tidsfråga innan naturen fäller det.

Ledningens framfart mellan träden talar sitt tydliga språk. Stolparna har vält och till stor del förmultnat, varvid en och annan isolator hänger fritt i tråden, som växt fast där den legat mot en trädstam. En stolpe har fallit mot ett träd så att en isolator under årens lopp växt in i trädstammen, varefter stolpen förmultnat och fallit till marken. Isolatorkrokens gänga sticker ut ur stammen på ett komiskt sätt, som om någon monterat kroken åt "fel" håll...

En känsla av stillhet vilar över platsen.


Tack till industrihistoriker Bengt Spade som hjälpt till med datering. Han har utifrån empiriska fakta samlade under 30 år skapat en lista som matchar ASEA-maskiners tillverkningsnummer med ungefärligt tillverkningsår. ASEA hade uppenbarligen olika nummerserier för Roterande maskiner / Elapparater / Transformatorer. Kojan visar sig också innehålla en rekordgammal artefakt - Motorfabriken Eck:s hittills äldsta kända tillverkning - ett pådragsmotstånd med tresiffrigt tillverkningsnummer!

Foto: Paul A (alla filnamn som slutar med "_pa"). Övriga: John Eklund. (Pga den höga entropin hos naturbilder har jag här fått dra ned JPEG-kvaliteten på dessa, då mitt lagringsutrymme är begränsat.)

Allt kan komposteras. Även kraftverk...

Motor 1:

Motor 2:

Motor 3:

Pådragsmotstånd 1 (ASEA):

Pådragsmotstånd 2 (Eck)


Det äldsta kända föremålet tillverkat av Motorfabriken Eck. Nr 551 på märkplåten. Apparaten innehåller en mängd spolar med motståndstråd som inkopplas i sektioner med kontaktbeslagen på framsidan (en isolerande skifferplatta) när handtaget vrids. Bakelithandtaget saknas. Spolarna vittrar i asbestflagor. Vad vore mest rätt: behålla dem intakt eller sanera asbesten?

Vattnet har letts in genom byggnadens sida med en snickrad vattenränna med rektangulärt tvärsnitt från sjön några tiotal meter uppströms. Rännan mynnade i den uppstickande trälådan som döljer turbinen. Ett arrangemang som gav tillräcklig fallhöjd då höjden koncentreras till själva turbinens sugrör.

Överströmsrelä? Kniven saknas, liksom knivbrytare som låg intill ännu 2001...

Francis-turbin med ställbara ledskenor (med reglerstång från regulatorn):

Turbinregulator (Waplans Mekaniska Verkstad):

Ledningen går över stock och sten:
Isolatorerna tycks trivas i par (för stabilitet). Observera isolatorkroken som sticker ut ur stammen åt "fel" håll!

Garage:

God ventilation

Parkerad och säkrad

Pådrag, okänt användningsområde
Övriga rester:

Skogen inpå knuten

Voff!

Slåttermaskinen har slagit sig till ro efter säsongen.

Påträffad materiel:

ObjektTillverkare (skrivsätt)BenämningTypNrRPMP (Hkr)P (W)UU (magn)IDatering
Motor 1ASEA (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Vesterås) Likströmsmotor K 6 No. 53035 1275 Hv 9,5 Hkr 220 V 38 A 1914
Motor 2 ASEA (ASEA Västerås) Likströms-motor-shunt K 4 Nr 279483 1400 varv Avg hk: 5 Avg kW: 3,7 440 V Magn. volt: 440 10,3 A 1925
Motor 3 ASEA (ASEA Västerås) Likströms-motor-shunt K 2 Nr 452080 1750 varv Avg hk: 2,8 Avg kW: 2,06 220 V Magn. volt: 220 11,2 A 1930
Objekt Tillverkare (skrivsätt)BenämningTypNrP (Hkr)URIDatering
Pådragsmotstånd 1 ASEA (Allmänna Svenska E.A.) Pådragsmotstånd P.L-122 No 27829 max.hkr. 12 220 V 6,1 Ohm
Pådragsmotstånd 2 Motorfabriken ECK, Partilled, Sweden No 551 1 Hkr 220 V 1908? (1908-1916)
Överströmsrelä? ASEA AA 80 Nr 234106 80 A
Turbin, Francis-typ, vertikalaxlad, med svänghjul
Vev märkt ..."JÖNKÖPINGS MEK WERKSTAD" med spegelvänt N! med trähandtag, sannolikt relaterad till en kvarnmaskin vid gården.
Turbinregulator: Waplans Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Nälden (WMV AB-logo) Med centrifugalpendel och trycktank, två remskivor (?), ursprungligen förbundna med generator-/turbinaxeln och motor för tryckhållning. Reglerstång bruten vid fästet då golvet sjunkit, har ursprungligen gått horisontellt till turbinens regleraxel för ledskeneöppning.
Stator och lös lagersköld (data ännu okända)
Säkringshållare gänga II (E27), minst 2 st.
(Last)bilbatterier, blyackumulator 6 V, 3 celler, minst 3 st. utanför huset (till magnetisering?)
Luftledning: tvåtrådig c:a 8 mm i diameter, 7 kardeler galvad mjuk järnlina. Sannolikt av "typ Fe25", vanlig ledningslina förr i världen. (6,84+j0,768 ohm/km vid växelström / 6,84+j0 vid likström)
I garaget: Pådrag märkt "starkt, svagt", okänd tillverkare.

Under löven en mängd kolborstar, glimmerskivor och järndetaljer.

Saknad förväntad materiel:

Generator (Har motorerna använts som generator? Omlindade? Eller den lösa statorn?)
(Kontrolltavla - behövdes nog inte här).
Knivbrytare (huvudströmbrytare), fanns 2001 men har försvunnit?
Belysning (kan ha varit lös sladdlampa som tagits bort)

Datering:

Motorfabriken Eck grundades 1907 i Partille av Carl Eck (Charles August Eck, av Ek, av fadern taget namn, egentligen Jansson) som återvände till Sverige efter att ha tillverkat fläktar i USA. Fabrikationen igångsattes i mindre skala 1908. Firmanamnet ändrades till Elektriska Aktiebolaget Eck den 1 januari 1917. Bytte namn till Elektriska AB Morén 1925. Inköptes av ASEA 1953. En kort beskrivning av firman finns i boken Partille Krönika av Erik Bergendahl, utgiven 1920.

ASEAs logotyp hakkorset förekom ända sedan 1890-talet i varierande proportioner. I början som "ASEAB" med E i mitten (1893). "ASEA"-hakkorset utan bokstav i mitten inregistrerades som varumärke 24 november 1905. 27 maj 1933 utfärdades direktionsmeddelande med order om att hakkors-märket omedelbart skulle indragas som firmamärke. Samma år som Hitler blev rikskansler i Tyskland...