Korsnäs kraftverk

Korsnäs kraftverk byggdes 1908-1909 av Korsnäs Sågverks Aktiebolag (efter 1947 Korsnäs AB eller Korsnäsbolaget) för kraftleverans till bolagets sågverk vid Runn (byggt 1902). Det var första gången elektrisk drift togs i bruk i något av bolagets sågverk. Det drevs dessförinnan med en 125 hk dieselmotor som var långt ifrån driftsäker.

Merparten av Korsnäsbolagets fabriker (och anställda!) hade 1897-1899, efter mer än 50 års verksamhet vid Korsnäs vid Runn, flyttats till Kastet vid Bomhusområdet vid Gävlebukten. Sannolikt hade en så stor och genomgripande förändring aldrig tidigare skett vid något svenskt industriföretag. Produktionen vid Korsnäs utgjordes därefter huvudsakligen av sågbar kolved då bolagets kolning (träkolsproduktion) centrerades hit. Sågningen vid Korsnäs minskade och upphörde helt 1945.

1950 övertogs kraftverket av Falu Elektriska Belysningsaktiebolag (Falu Elverk) tillsammans med tillhörande distributionsanläggningar i Korsnäs samhälle.

Stationen har en unik konstruktion ensamt placerad ute i vattnet, med genomgående axel för generatorn i mitten och öppna turbinsumpar på båda sidor om maskinhuset. Två tvillingturbiner i varje sump, totalt således åtta löphjul på axeln (endast ena turbinen kan användas (2005)). Byggnaden har ett trångt maskinrum i undervåningen, serviceutrymme i marknivå. Underbyggnad av betong, överbyggnad av tegel, plåttäckt sadeltak, gavlar försedda med uppdragna parapetmurar krönta av plåtklot.

Kraftverket finns dokumenterat i Lasse Brunnström & Bengt Spade: Elektriska Vattenkraftverk (1995, Riksantikvarieämbetet) som beskriver det som följer:

    Maskinhuset är välkomponerat och harmoniskt proportionerat. De uppdragna och vackert avrundade gavlarna, med avslutande tinnar, krönta av klotformade plåtdekorationer, ger byggnaden dess karakteristiska uttryck. Det unika maskinarrangemanget med generatorn i mitten gör att maskinhuset ser ut att stå på en ö i vattenvägen med turbinsumparna på ömse sidor. Med hela åtta turbinlöphjul har maskinaggregatet landets f.n. största antal löphjul per enhet. Lika många löphjul per axel fanns för övrigt i de nu rivna kraftstationerna Fiskeby III i Motala ström, Risforsen i Svartälven och Lekvad i Viskan.

Byggherre: Korsnäs Sågverks Aktiebolag
Vattendrag: Svärdsjöån
Fallhöjd: 1,8 - 3 m (mellan Hosjön och sjön Runn). 2005 endast 1,5 m!
Drivvattenföring: 30 m3/s
Vattenvägar: Tilloppskanal, massivdamm av sten och betong, spettluckor
Effekt: 357 kVA
Årsproduktion: c:a 2 GWh (enl. RAÄ)
Generator: 3-fas synkron ASEA typ V 330 137(?), No 20564, 420 hkr, 550 V, 375 A, 50 Hz, 107 varv/min.
Turbin: Francis, tillverkare: Verkstaden, Kristinehamn
Ägare 2005: Falu Energi & Vatten

Litteratur:
Falu Elektriska Belysningsaktiebolag 1892-1967 s. 67
Korsnäsbolaget 1855-1955 (Korsnäs AB 1955) s. 62-73: Flyttningen till kusten + s. 101-103: Korsnäs vid Runn
Lasse Brunnström & Bengt Spade: Elektriska Vattenkraftverk (Riksantikvarieämbetet 1995)