Kvarnsvedjans f.d. kraftverk

(ej att förväxla med Kvarnsveden i Borlänge)

De tidigaste bykraftverken bestod ibland av enkla generatorinstallationer i befintliga kvarnar. I skogsbrynet invid en hage intill en skogsbäck står denna gamla kvarnbyggnad från sent 1700-tal med rester av ett litet belysningsverk för "gårdsbehov". Kraftverksinstallationen tillkom enligt uppgift 1918 och distribuerade elektricitet till flera gårdar på bygden. Vid behov var det bara att haka på ledningen längs kraftledningen med en lång käpp!

Den mesta utrustningen är utriven men tillräckligt mycket kvarstår för att berätta en historia. Nere vid bäcken ligger ännu den gamla Francis-turbinen - en vertikalaxlad maskin med sugrör - och djupt inbäddat i vegetationen strax nedströms ligger resterna av en föregångare som ska ha byggts kring sekelskiftet (sant?), där en horisontalaxlad Francisturbin sticker upp, med lång axel som gått till ett maskinhus intill där endast betongunderbyggnaden är kvar.

De gamla ägarna hade inte varit i byggnaden på åratal och såg mest innehållet som skräp. Ytterväggen har börjat skeva och enda vägen in går över en sviktande landgång. Tiden kan därför vara mogen att om möjligt rädda kvarstående installationer undan förfall.

Instrumenttavlorna är "slaktade" och delar ligger utspridda. En förhoppning är att kunna inventera beståndet och återställa tavlorna i ursprungligt skick. Kvar sitter bl a amperemetrar stämplade Allm Sv Elektriska Aktiebolaget. Tillverkaren är dock en annan - ASEA, FEA, Graham Brothers m fl tryckte sitt företagsnamn på visartavlan på inköpta instrument. I själva verket ges tillverkaren här av "AE"-logon i triangel. Det kan stå för Aktiebolaget Elektrometer,1 AB Elevator eller möjligen Elektraverken. Tillverkning av Elektriska mätinstrument importerades från början liksom mycket elektrisk materiel från Tyskland, från tillverkare som Siemens, AEG och Hartmann & Braun fram till 1909, då AB Elevator upptog svensk tillverkning. 10 år senare började även AB Elektraverken dylik tillverkning. LM Ericsson började tillverka kWh-mätare 1913, Elektraverken 1921.2

Kom gärna med förslag på trolig instrumentplacering på marmortavlan!

Förhoppningsvis får jag anledning att återkomma till kvarnen i framtiden.

Fotnoter:
1. ASEA: katalog över Installationsmateriel april 1917
2. Bertil Traneus: Elektroindustrien - dess utveckling och betydelse, 1922


Landgången känns riskabel...

En "kvarnlampa"

Instrumenttavla för generatorn, med klassisk svanhalslampa

Amperemetrar

Motortavla

Isolatorer, "knoppledningen" bortriven

Armatur av 1910-1920-talsmodell

Kartong med gamla lampor, vissa med "snopp", med originalförpackningar

Fördelningstavla

Aspiratör?

"Turbinsumpen"

Turbinen med sugrör

Kvarnsten

Nedre kraftverket

Francisturbin

Exempel på snarlikna marmortavlor:
Hermods korrespondensinstitut: Instrumenttavlor (1911)