Ludvika kraftverk

Ludvika kraftverk byggdes 1901-1902 av Ludvika Bruk och levererade kraft till Blötbergets och Saxbergets gruvfält, till Nya Förenade Elektriska bolaget, samt till vägbelysning. Det här var ju under elektricitetens tidiga år då eldistribution skedde i många små privatägda nät. Något riksomfattande elnät fanns inte. Aggregaten och ställverk ersätts under 2006-2007, i samma byggnad.

Invändigt må ha moderniserats efter bygget men en tydlig känsla av tidigt 1900-tal och nationalromantik kvarstår. Pelare av nitade fackverksbalkar mellan de två skeppen bär upp traversrälsen medan en gjuten ornamenterad pelare avdelar utrymmet mot nedströmssidan (trolig f.d. ställverksplacering). Innertak av trä med hanbjälkar av rundstål, diagonalrutigt kakelgolv med mönstrad bård. Trappor med räcken av kraftfullt järnsmide.

Intrycket från utsidan domineras av ett stort spröjsat rundbågigt gavelfönster med omgivande gulputsat parti som signalerar "gammal maskinhall" långa vägar. Ofta kan man av en kraftstations exteriör sluta sig till generatorernas placering men Ludvika överraskar med aggregaten ställda vinkelrätt mot varandra - horisontalaxlade med francisturbiner i tryckskåp av nitad plåt. En 325 m lång tilloppstunnel murad av slaggsten leder efter en 40 m kanal från sjön fram till svalltorn, varifrån en trätub går 110 m till kraftverket, från början täckt av utsträckt sadeltak! Dekorationsmurning i osynk med inloppstuberna antyder att arrangemanget har ändrats. Utlopp till en 200 m öppen kanal.

Halva maskinhuset skyms av ett tillbyggt ställverkshus i tre plan, även det ålderstiget (1920-tal?), nu mestadels tomt.

Byggherre: Ludvika Bruk
Projektör: Carl Johan Nilsson (enl. Lasse Brunnström: Estetik & Ingenjörskonst)
Vattendrag: Kolbäcksån
Fallhöjd: 17,5 m
Effekt: 3000 kW
Generatorer: (c:a 1920-tal)
 • G1: ASEA, matarförsedd, saknar f.n. info
 • G2: ASEA Typ G 187, Nr 425092, 3-fas, synkron, extern magnetisering, 10 kV, 1500 kVA, 375 varv/min, 36,6 A, Y-kopplad, cos phi: 0,8
  Turbiner: Finshyttan, Francis i cylindriska tryckskåp
  Traverser: Halmstads Nya verkstads AB
 • No 76252 (1940) 15000 Kg
 • No 47950 (1929) 15000 Kg
  Normal årsproduktion: 10,8 GWh
  Ägare 2005: VB Kraft