Pappersfallets kraftverk

Byggt 1915-1916 av Iggesunds Bruk, som ännu driver kraftverket. Kraftverket byggdes för drift av brukets egen trä- och cellulosaindustri. Numera kör man mestadels bara ett aggregat pga vattenbrist.

Vacker, välbevarad tidstypisk kraftstation med tre horisontalaxlade aggregat (G3 skiljer sig i utförande) och tidsenligt ställverk placerat i maskinhallens ena ände. Underbyggnad av betong, överbyggnad av tegel med tandsnittsfris och gul puts i smakfull kontrast. Radialspröjsade fönster med rundbågemotiv. Plåttäckt sadeltak.

Välbevarat så när som på belysningsinstallationen, som så ofta osentimentalt är det första som skrotas.

Generatorer: Nya Förenade Elektriska Aktiebolaget
Turbintillverkare: Verkstaden, Kristinehamn
Effekt: 1300 kW (1950 hkr vid drifttagandet 1916)
Fallhöjd: 7 m
Vattendrag: Delångersån
Byggherre / Ägare: Iggesunds Bruk
Projektör: Ingenjörsfirman Thuresson & Co