Tängers kraftverk 1930-2005

Tängers kraftverk (Övertänger / Övre Tänger) byggdes 1930-1931 av Stora Kopparbergs Bergslags AB. En enkel men något tempellik vitputsad byggnad med pilastrar och tympanon, luftig maskinhall med elutrustning levererad av ASEA (två identiska aggregat) och turbiner från Finshyttan, allt i original.

De snygga svartlackerade instrumenttavlorna (från början dubbelt så långa) är av ASEA:s "utförande E". Modellen förekom redan under 1910-talet (tidig förekomst: Västerkvarns kraftstation byggd 1914-1915) och tillhör den tidigaste - och därmed mest genomarbetade - generationen som byggdes i järnplåt. Instrumenttavla var under den här tiden annars ofta liktydigt med påkostad marmortavla, ursprungligen på grund av marmors isolerande förmåga. I artikeln "Ur apparattillverkningens historia" i ASEA:s Egen Tidning nr 4-9 (april-sept) 1923, s 135-146, står också att "en viss lyx måste anses väl motiverad i våra maskinrum såväl som i våra privata bostäder". Det säger en del om tidsandan! Estetiken under denna tidiga epok är tydlig i skåpens kornischer á la klassisk arkitektur. Under kommande år gjordes panelerna alltmer funktionalistiska och utslätade.

Kraftverket har lagts ned 2005 (se bild med tilloppstuben kapad) och ny station byggs intill. Det blir en med dagens mått mätt ovanligt lekfull, polygonformad byggnad med glaskupol med belysning på taket! Den gamla byggnaden ska enligt planen tömmas och användas till annan verksamhet.

Som en anspelning på den gamla stationen, har även den nya fått instrumenttavlor i svart vilket är ovanligt. Planen är att också installera de gamla som "museal" skiljevägg mot en dieselmotor.


ASEAs tidning nr 1, januari 1933 s. 1-5


Nya kraftverket under byggnad 15 juli 2005.
Taket ska senare förses med en glaskupol med lyse!

Byggherre: Stora Kopparbergs Bergslags AB
Vattendrag: Svärdsjö, utflöde i Runn
Fallhöjd: 30 m
Vattenvägar: Tilloppstub 800 m
Drivvattenföring: 14,6 m3/s
Effekt: 5813 kW
Generatorer: 3-fas synkron ASEA typ G 169 (nr 530001 & 530002). G1: 1900 kVA, G2: 2300 kVA (urspr. 1900 kVA), 3300 V, cos phi: 0,8, 332 A, 500 varv/min
Turbiner: typ: Francis, cylindriska tryckskåp, 2450 hkr/st, tillverkare: Finshyttan
Travers: Halmstads Nya verkstads A.B., 1930, 23000 Kg (No 50039)
Belysning: Troligen ASEAs enhetsarmatur med emalj- och urspr. glasskärm. Enstaka vinklad globlampa med porslinsfot "Disco 8073", bland de tidigaste i sin kategori. I övrigt moderniserat med lysrör. Ursprungligen fanns även Viktoria-armaturer från ASEA.
Ägare 2005: Fortum

Nya stationen har horisontellt monterad Compact Axial Turbin (CAT) 4,5 MW från VA Tech Hydro AS