Tolvfors kraftverk

Tolvfors (Tolffors) kraftverk togs i drift den 18 mars 1926 som landets första kraftverk med mer än en kaplanturbin. Redan 1922 hade Gävle elverk gjort den första beställningen i landet på en kaplanturbin för Strömsborgs kraftverk, vilket togs i drift den 31 januari 1923. Båda dessa kraftverk var bland de första fjärrstyrda i landet och kunde redan 1926 övervakas och manövreras från Strömdalens kraftverk, som hade ständig bemanning och låg mellan de båda andra.

Byggnad i 1920-talsklassicism med omisskännliga drag av ett grekiskt tempel. Här finns t ex tympanon, pilastrar, tandsnittsfris och rikt profilerade kornischer. Den arkitektoniskt kanske mest genomarbetade uppströmsfasaden i svenskt kraftverksbyggande.

Ett av alltför få exempel där den ursprungliga belysningsinstallationen finns kvar vid sidan av de moderna lysrören. I taket kröns ventilationsgallren(?) av (troligen) AGA-ASEA:s spegelarmatur i brunoxiderad plåt - en modell vars form sannolikt inspirerats av AGA:s tidiga acetylenbelysning för järnvägsvagnar. Övriga lågspänningsinstallationer utrivna, inklusive kontrolltavlorna. Det kompenseras dock av interiörens många bevarade träinslag i form av skåp och dörrar.

Kraftverket finns dokumenterat i Lasse Brunnström & Bengt Spade: Elektriska Vattenkraftverk (1995, Riksantikvarieämbetet) varifrån de två första styckena ovan samt merparten av detaljuppgifterna nedan är hämtade. (I boken saknas uppgift om att G1:s tillverkare är Elektromekano.)

Byggherre: Gävle Stads Elektricitetsverk
Projektör: ing. G. A. Jernberg, Gävle
Arkitekt: Gunnar Wetterling, Gävle
Underbyggnad av betong, överbyggnad troligtvis av slaggtegel, plåttäckta sadeltak.
Balkong och serviceutrymmen vid ena gaveln, vidbyggt luckhus.

Fallhöjd: 7,0 m
Drivvattenföring: 52 m3/s
Effekt: 2300 kVA
Årsproduktion: 6,3 GWh
Byggnadsår: G1: 1924-1926, G2: 1927, G3: 1968
Generatorer: G1: Elektromekano, G2-G3: ASEA
G1 (G6): 3-fas 5000 V 50 Hz, 81 A, 700 kVA
G2 (G7): ?
G3 (G8): 400 V (?) 3-fas 50 Hz, 1000 kVA (cos phi 0,8), 250 rpm
Turbintillverkare: G1, G2: Verkstaden, G3: Nässjö turbin
Turbintyp: G1, G2: Kaplan, G3: propeller
Hydraulisk reglering (moderna aggregat i källaren, turbinregulatorer bortkopplade)
Travers: Halmstads Nya Verkstads AB
Belysning: Troligen AGA-ASEA spegelarmatur, brunoxiderad mässing (urkopplade)
Vattendrag: Gavleån
Ägare: Gävle Energi


Annons i Aseas Tidning nr 8, augusti 1925


ASEA-katalog Modern Ljusteknik (1927)

Mer ur "Modern Ljusteknik"