Västerkvarns kraftverk

Västerkvarns kraftverk byggdes av Surahammars Bruks AB 1914-1915 (som bl a gjorde - och gör - elektroplåt åt ASEA).

Kraftstation med typiskt sidoordnat ställverkstorn, bildskönt belägen vid Westerqwarn (numera restaurang mm) i Mölntorp där Kolbäcksån flyter förbi med slusstrappa. Radiellt finspröjsade rundbågefönster vetter ut mot ån och skogskanten på nedströmssidan.

Gamla maskiner med moderniserad kontrollutrustning. I ställverket vid utledningar sitter gamla skyltar märkta "Grusgropen", "Mölntorps gård", "Kvarnen"... Den ursprungliga kontrolltavlan var av ASEAs tidiga utförande i plåt (syns på en gammal bild). Samma typ som i Tängers kraftverk.

Kraftverket visades gärna av en närboende maskinist. En "kraftkarl" av den gamla sorten som gärna för att demonstrera kvaliteten lägger pekfingret på den roterande kommutatorn så besökaren får skrämselhicka... Han lär dock ha flyttat, så läget för visningar är idag oklart.

ABB har också hållit visningar av de långlivade ASEA(ABB)-maskinerna i kraftverket för besökare jorden runt!

Lasse Brunnström skriver i Estetik och Ingenjörskonst (s 104) om byggnadstypen: "Det är inga märkvärdiga byggen ur estetisk synvinkel, men de är praktiskt och funktionellt organiserade efter sin tids ingenjörsideal vilket innebär luftiga maskinhallar parade med höga och rymliga ställverkstorn. Den naturliga platsen för instrumenttavla och eventuell manöverpulpet blev själva gränszonen mellan de båda byggnadsdelarna."

Byggherre: Surahammars Bruk
Vattendrag: Kolbäcksån
Fallhöjd: 6,6 m
Drivvattenföring: 36 m3/s
Effekt: 3675 kW
Generatorer: ASEA typ G 212, matarförsedda, 3300 V 3-fas, 885 kVA, 200 varv/min, 155 A, cos phi: 0,8
Turbiner: Verkstaden, Kristinehamn, Francis, 2 löphjul, 2550 hkr
Normal årsproduktion: 7,3 GWh (1929)
Ägare 2005: Mälarenergi

Belysning: I ställverket ASEA cylinderbelysning (förekommer i ASEAs Installationsmaterial Nyheter 15 januari 1938) (rörformade plafonder med glascylinder för glödljus). I maskinhallen ursprungligen plåtskärmar hängda från märkliga väggkonsoler med katalognr 6504 i ASEAs katalog över installationsmateriel 1909, benämnd båglampsarm för vägg med krok (för sparbåglampa). Längd 500 mm, vikt 2,5 kg. Båglampor var relativt platskrävande men sparbåglampan beskrevs som "liten och synnerligen prydlig" och snart nog kom alltså väggarmen till användning för de smidigare glödljusarmaturerna.


Trol. magnetiseringsomformare, en per generator


Det gamla ställverket, ej i bruk

En ASEA oljebrytare

Reaktorspolar

Människa och maskin...

Omformare samt
synkronkompensator (?)
med svänghjul


Bild ur ASEAs fotoarkiv, förmodligen från 1915


Den ursprungliga belysningen med katalognr 6504 i ASEAs katalog över installationsmateriel 1909, båglampsarm för vägg med krok (för sparbåglampa).