Ett virtuellt museum

av fabriksromantik och industristofilism

Denna website har huvudsakligen två avdelningar:


Miljöer

Tidsfickor från industrialismens glansdagar.

Föremål

En samling installationsmaterial mm från gångna tider.


Tjänster

Som om inte det räckte, se vad jag kan göra för just dig.

Kontakt:

E-mail: jcloned (at) gmail.com