TJÄNSTER

Även om denna website drivs som fritidsverksamhet vid sidan av ordinarie arbete (datorprogrammering), kan jag erbjuda vassa tjänster på kommersiell basis. Verksamheten står på fyra ben:

Bildförsäljning

Efter flera år "on the road" med studiebesök i gamla kraftstationer och andra industrianläggningar och historiska byggnader har jag en allt ökande bildbank att ösa ur (över 70.000 bilder inkl dubletter, oräknat materialet från Västerås ångkraftverk). Söker ni bilder som förmedlar teknikens skönhet under industrialismens glansdagar, kan det hända att jag har något att erbjuda. Observera att hittills publicerade bilder på denna website inte lever upp till dagens kvalitet. Flera års publiceringsuppehåll med fokus på insamling har gett ett rikt material som ännu väntar på publicering. Min passion är att framhäva skönheten i det "fula" för att väcka intresse hos allmänheten genom det rent estetiska. Det är förrädiskt lätt att ta en tråkig blixtbild av en gammal förfallen byggnad. Men gjort på rätt sätt, talar man till människans medfödda sinne för estetik. Då har man ett bättre utgångsläge för att föra fram sitt budskap.

Referens:
Regeringskansliet, Elsäkerhetsverket, TV8 har tidigare köpt bilder härifrån.
Till symposiet Goda Krafter 2012 (med ett antal energiföreningars årsmöten) satte jag samman ett bejublat bildspel som rullade hela dagarna.

Panoramafotografering

Kulturmiljödokumentation med Sveriges bästa panoramafoto

Jag har stor erfarenhet av 360-graders panoramafotografering och sammansättning med tekniker som ljusmålning, HDR och stacking med delvis egenutvecklad mjukvara. Under 2007-2008 panoramafotograferade jag på heltid åt Västerås Stadsarkiv och föreningen Ångkraftverkets Vänner (över 60.000 delbilder - världens största panoramaprojekt?) och har i en rad personliga utmaningar sökt hemligheterna bakom att fånga själva upplevelsen av att befinna sig i en unik miljö. Jakten på högsta kvalitet i svåraste tänkbara ljusförhållanden är en passion och jag producerar högupplöst material till virtuella rundvandringar som även håller för brusfria affischförstoringar. Jag konkurrerar inte med pris eller tid men utlovar resultat i världsklass.

Referens:
(Tryck på Shift & Ctrl för att zooma. Högerklicka för att byta projektion).


Stockholms gasverk, gasklocka 4


Lokstallet i Daglösen
veckan före rivningen 2009

Fler panoraman (samlingssida)
Västerås Ångkraftverk, dåtid - nutid - framtid (web-utställning)

Föreläsningar

Jag har ett färdigt föreläsningsmaterial om industribelysningens historia från elektricitetens barndom (sent 1800-tal) fram till 1950-talet. Materialet är beprövat sedan flera år under återkommande föreläsningstillfällen, varav flera på engelska, på utbildningar vid Tekniska Högskolan i Jönköping och Träakademien vid Mittuniversitetet i Kramfors. Materialet vidareutvecklas årligen. Jag diskuterar gärna ev. utökning med fler teman.

När en gammal miljö återställs idag är belysningen ofta det sista som kommer på plats. Vanligen har gamla armaturer osentimentalt ersatts flera gånger genom åren och allt gammalt skrotats. Hur designades de gamla armaturerna? Vilka var tillverkarna, vilka principer byggde man på? Vad kan vi göra idag för att så långt som möjligt återskapa belysningen i bevarade byggnader som ska visas upp när inga original finns att tillgå? En kortad text på samma tema publicerades i Svenska Byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur nr 4 2008.

Referens:
Tekniska Högskolan i Jönköping

Uthyrning av rekvisita

Lagret av belysningsarmaturer står gärna till tjänst vid filminspelningar o dyl där gamla miljöer måste återskapas så troget som möjligt. Gatubelysning är ofta den sista pusselbiten som är svår att få på plats när interiörer, fasader, bilar och kläder återställts tidstroget. Efter många års amatörforskning och samlande är det min specialitet, något jag tror mig vara ensam om i Sverige. I mycket begränsat antal kan jag erbjuda originalarmaturer från 1920- till 1950-talet så som det sett ut i många svenska städer vid tiden.

Referens:
The girl with the dragon tattoo (David Fincher, Rooney Mara, Daniel Craig)
Till den amerikanska nyinspelningen av Flickan som lekte med elden monterades längs Kungsgatan i Uppsala 10 exemplar av "Stockholms Elektricitetsverks modell" med ASEAs katalognr 3979, från sent 1920-tal. Med Hollywoodsk perfektion lämnade man inget åt slumpen trots att det knappast syns i filmen. Efter nedtagningen vidtog ändå slarv från antingen filmbolagets eller Vattenfalls sida varför armaturerna förkommit(!) men några ytterligare exemplar finns kvar i samlingen. För att minimera risken för felhantering, har jag nu som krav att personligen deltaga under montering, demontering och transport.

Övrig konsultation

I mån av tid och möjlighet kan jag i vissa fall ge råd och vägledning till tidstypiska installationer för att korrekt komplettera en miljö med tekniska detaljer ur en viss epok.

Referens:
Vid Stockholms Slott, yttre borggården, ville man under 2010 komplettera några historiska belysningsstolpar. Omkring 1935 hade Stockholms stad på Yttre borggården och Slottsbacken satt upp ca 25 st "Lykta till 1926 års gatubelysningsstolpe typ A" även känd som Elektroskandia SEM 311. Medan Stockholms stad under årens lopp skrotat de flesta exemplar i staden, hade dessa bevarats, renoverats och målats inför kronprinsessbröllopet men Statens Fastighetsverk ville även komplettera med några fler. På förfrågan från Heymowski Olson Strömholm Arkitekter AB kunde jag vägleda fram till några rivningshotade exemplar av rätt modell stående i Hallstavik, vilka nu sprider sitt ljus i hovets tjänst.


Kontakt:

E-mail: jcloned (at) gmail.com