Introduktion

Nyheter / tidningsklipp

Bilder

Beskrivning (Västmanlands Läns museum)

Artiklar (kommer senare)

Västerås gamla ångkraftverk

Bilder

Nedanstående analoga filmbilder från 2002 lär så småningom ersättas med bättre och mer rättvisande digitalbilder - och mer detaljerade beskrivningar.

Bilderna är hjälpligt ordnade som en vandring från den äldsta delen mot de nyare pannhusen. Storskaligheten gör det dock svårt att få till bra överblicksbilder. Jag ville också få med några äldre elinstallationsdetaljer. Foto: J E.

Exteriör:


Närmast i vänstra bilden ursprungligen vaktmästarbostad, senare ihopbyggd med resten när byggnadsdelen däremellan tillkom några år senare. Där bortom ställverket fram till det spetsiga tornet med huvudentrén. Längst bort turbinhallen. I bakgrunden tornar pannorna P11-P15 upp sig. Byggnaden var från början ganska symmetrisk och utsträckt med entrén i centrum (vänd mot staden) innan tornpannorna byggdes under 1930-1950-tal.

Det tidigaste pannhuset (plats för äventyrsbad)

Det ursprungliga pannhuset med liggande pannor 1-10, utrivna sedan länge (P1-P2 på den plats där P15 tillkom på 1950-talet, längst bort i bilden). Koltransportör och kolfickor under taket är kvar och ska ev. bevaras vid äventyrsbadet.


En s k Viktoria-belysning från ASEA i södra lokalställverket (byggt 1929).

Ställverket: (ska delvis bevaras, delvis rivas ut för science center)

Generatorverkstad: (ska i princip bevaras)

Turbinhall och kondensorkällare: (ska bevaras)

Matarvattenanläggningen "Mava" (rivet 2009 för äventyrsbad / gym / spa)

P15, 1958-1959 års panna: (riven 2009 för äventyrsbadet)

Panntornen P13-P14: (ska rivas ut för "aqua science" mm)

Kontoret: (rivet 2009 för gym, spa)